HOME OFFICE

Unikátní je projekt K71 hned v několika ohledech, za což byl oceněn odbornou veřejností nejvyšší cenou Administrativní centrum roku 2013. Unikátní je výběrem lokality a návazným architektonickým řešením, které plně respektuje daný prostor. Unikátní je také forma zpracování, výběr materiálů a technologií, stejně jako samotné pojetí užívání prostor, které které zcela reflektuje moderní a dlouhodobý rozvoj kvality života. Konečně je zcela výjimečný obchodním přístupem. Kde jinde můžete koupit přesně koncipované sídlo firmy v centru metropole?

Jako výtvarný námět budovy byl zvolen kamenný blok s nepravidelnými příčnými průřezy, který z šikmých pohledů tvoří plnou neprostupnou hmotu. Přibližováním se postupně otevírají průhledy. Jednoduché myšlence rozřezaného kvádru je podřízena celá fasáda. I komerční architektura může vypadat zajímavě a mít svou hodnotu. Budova se netyčí agresivně nad okolní klasicistní zástavbu, ani tu nepůsobí nijak nepatřičně – ale přirozeně na ni navazuje a oživuje ji. Uvnitř skrývá unikátní kancelářské prostory (6 jednotek po cca.190 m2).

Proč platit nájem za „cizí“ prostory, když můžete být jako firma „ve svém“? Projekt Administrativního Centra K71 společnosti YBF je ideálním řešením pro rodinné firmy či malé až středně velké podniky, které hledají moderní, estetické, ekologické, reprezentativní a perspektivní sídlo v centru metropole s trvalou perspektivou a s jistotou účelně vynaložených prostředků.